حریم خصوصی

 

دی بی تمام تلاش و اهتمام خود را بر این دارد که اطلاعات شخصی و تراکنشی شما افشا نگردد و در بالا ترین سطح امنیتی و حقوقی به این جد پایبند بوده و خود را مکلف می داند، تمامی اطلاعات میزبانان و میهمان فقط جهت استفاده سیستم است و هیچگونه استفاده غیر سیستمی و تبلیغاتی نخواهد شد و در اختیار هیچ سازمان دیگری قرارنخواهد گرفت مگر جهت استفاده آماری سازمان های دولتی و یا با درخواست مقامات محترم قضایی، تیم دی بی تمام سعی خود را جهت حفظ حریمی امن و خصوصی برای شما انجام داده و همواره در حال توسعه آن است .

سیاست دی بی برآن است که تمامی رویدادها را به صورت شفاف به اطلاع کاربران خود برساند ، لذا تمامی رویدادهایی از قبیل حریم خصوصی برای شما در سیستم پشتیبانی اپلیکیشن ارسال می گردد.

همواره آماده شنیدن دغدغه های شما هستیم و سعی بر رفع آن داریم،

دسترسی های دی بی به این شرح می باشد :

دسترسی به موقعیت جغرافیایی : جهت معرفی اماکن اقامتی نزدیک به شما

دسترسی به اینترنت : جهت دریافت اطلاعات

دسترسی به دوربین : تنها موقع اسکن دی بی کارت نیاز به این دسترسی دارید ، لذا دی بی دسترسی آنرا تنها آن هنگام از شما می گیرد.

 

info@dbee.ir

 تیم امنیت سایبری dbee